• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Hebzucht: Niemand kan twee heren dienen

  Carl Sterkens

  Chapter from the book: Sterkens C. & Hübenthal C. 2023. Zeven hoofdzonden en een paar deugden: Theologische inzichten voor het alledaagse leven.

   Download

  Hebzucht is een zonde omdat in haar perspectief bezitsverwerving niet in het teken van eigen behoeften staat, maar buitensporig en onverzadigbaar is. Het berokkent anderen of de samenleving schade en is strijdig met principes van liefdadigheid en gerechtigheid. Vanuit religieus perspectief is hebzucht zondig omdat ze het tijdelijke boven het eeuwige plaatst. Armoede en ongelijkheid zijn echter niet altijd het gevolg van hebzucht, en dat compliceert morele oordeelsvorming. Hebzucht heeft begrijpelijke motieven. Naast consumentisme, kan hebzucht worden verklaard vanuit het menselijk streven naar autonomie, zekerheid, waardigheid en status. Bovendien kan bezit troost bieden voor wat mensen anderszins tekortkomen. Empirisch onderzoek toont aan dat religiositeit (matig) positief samenhangt met contra-indicatoren van hebzucht: instemming met sociaaleconomische mensenrechten; vrijwilligerswerk als generositeit in termen van tijd; en het geven van geld aan goede doelen.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Sterkens, C. 2023. Hebzucht: Niemand kan twee heren dienen. In: Sterkens C. & Hübenthal C (eds.), Zeven hoofdzonden en een paar deugden. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065_CH03
  License

  This chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Oct. 16, 2023

  DOI
  https://doi.org/10.54195/QCMX7065_CH03


  comments powered by Disqus