• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List

  Read Book Online
 • No readable formats available
 • Vita Radbodi

  Het Leven van Radboud

  Peter Nissen, Vincent Hunink

   Download

  To order a paper copy of this book, please follow this link: https://www.boekenbestellen.nl/shop/external?P= 61674&EX=25280

  De Lage Landen in de vroege Middeleeuwen. Het christendom is in opmars, mede door de inzet van missionarissen als Willibrord en Bonifatius. Toch verloopt het proces van kerstening moeizaam. Dat is goed te zien in het Leven van Radboud, een tiende-eeuwse Latijnse levensbeschrijving van bisschop Radboud van Utrecht (ca. 850-917).

  Radboud wordt erin afgeschilderd als een vrome, serieuze en studieuze jongeman, die na vele jaren van studie wordt geroepen tot het bisschopsambt. Als bisschop krijgt hij problemen met ongelovige Friezen en woeste Noormannen. Zo ziet hij zich gedwongen zijn zetel te verplaatsen van Utrecht naar het veiliger Deventer.

  De tekst biedt een positief portret van Radboud als heilige voorbeeldfiguur. Hij treedt voortvarend op, verricht wonderen en bezit, uiteraard, ook profetische gaven. Zo voorspelt hij ruim op tijd zijn eigen einde. De tekst eindigt met een visioen van de Moeder Gods en met Radbouds dood en begrafenis.

  Zo’n twintig jaar na de eerste uitgave door Peter Nissen en Vincent Hunink wordt de tekst nu opnieuw uitgebracht naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Radboud Universiteit.

  ***

  The Low Countries in the early Middle Ages. Christianity is on the rise, partly due to the efforts of missionaries such as Willibrord and Boniface. Yet the process of Christianisation is laborious. This is well illustrated in Vita Radbodi, a tenth-century Latin biography of bishop Radboud of Utrecht (c. 850-917).

  In it, Radboud is depicted as a pious, serious and studious young man, who is called to the episcopate after many years of study. As bishop, he encounters problems with unbelieving Frisians and ferocious Normans. Thus, he is forced to move his seat from Utrecht to the safer Deventer.

  The text offers a positive portrait of Radboud as a holy role model figure. He acts energetically, performs miracles and, of course, also possesses prophetic gifts. For instance, he predicts his own end well in time. The text ends with a vision of the Mother of God and Radboud's death and burial.

  Some twenty years after the first edition by Peter Nissen and Vincent Hunink, the text is now being reissued on the occasion of Radboud University's centenary.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Nissen P. & Hunink V. 2023. Vita Radbodi: Het Leven van Radboud. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/JRSH2039
  Nissen, P. and Hunink, V., 2023. Vita Radbodi: Het Leven van Radboud. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/JRSH2039
  Nissen, Pand V Hunink. Vita Radbodi: Het Leven Van Radboud. Radboud University Press, 2023. DOI: https://doi.org/10.54195/JRSH2039
  Nissen, P., & Hunink, V. (2023). Vita Radbodi: Het Leven van Radboud. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/JRSH2039
  Nissen, Peter, and Vincent Hunink. 2023. Vita Radbodi: Het Leven Van Radboud. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/JRSH2039
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Oct. 16, 2023

  Language

  Latin, Dutch; Flemish

  Pages:

  85

  ISBN
  PDF 9789493296190

  DOI
  https://doi.org/10.54195/JRSH2039  comments powered by Disqus