• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List

  Read Book Online
 • No readable formats available
 • Zeven hoofdzonden en een paar deugden

  Theologische inzichten voor het alledaagse leven

  Carl Sterkens, Christoph Hübenthal (eds.)

   Download

  To order a paper copy of this book, please follow this link: https://www.boekenbestellen.nl/shop/external?P=9789493296138&EX=25280&idp=3

  In de huidige geseculariseerde samenleving kan de theologie op steeds minder belangstelling rekenen en wordt haar nog maar weinig maatschappelijk belang toegekend. Ten onrechte, zo toont deze bundel essays aan. Onderzoekers en docenten van de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit presenteren naar aanleiding van hun eeuwfeest (1923-2023) op toegankelijke wijze een aantal theologische inzichten over zowel de menselijke gebrokenheden als de grootsheid van de mens. Met de hoofdzonden en een paar deugden als leidraad, worden de grenzen, de horizonten en de dubbelzinnigheden van het menselijk bestaan lichtvoetig gethematiseerd.

  De bundel combineert Bijbelwetenschappelijke, kerkhistorische, systematische en praktisch-theologische perspectieven om individuele uitdagingen en maatschappelijke discussies aan de orde te stellen. De zeven hoofdzonden geven stof tot nadenken over wat in individuele levens en in de samenleving fout kan lopen. De klassieke lijst van hoogmoed (superbia), hebzucht (avaritia), afgunst (invidia), lust (luxuria), gulzigheid (gula), woede (ira) en traagheid (acedia) spelen ons immers nog steeds parten. Met deugden gaan we meestal minder actief aan de slag, maar ze geven inspiratie om kritisch om ons heen te kijken: liefde (caritas), rechtvaardigheid (iustitia) en billijkheid (aequitas). De bijdragen putten regelmatig uit het rijke verleden van de Nijmeegse Faculteit der Theologie. Uiteraard niet om te suggereren dat haar benadering een bijzondere voedingsbodem voor ondeugendheden is, maar om recht te doen aan de feestelijke aanleiding voor de bundel. De bundel sluit met enkele kunsthistorische beschouwingen over de afbeeldingen die de bijdragen stijlvol illustreren.

  ***

  In our modern secular society, theology is capturing progressively less attention and is being granted minimal importance within the wider community. Unjustly so, as this collection of essays demonstrates. On the occasion of the centenary of Radboud University (1923-2023), researchers and professors from the Faculty of Theology present a series of easily comprehensible theological insights concerning both human frailties and the greatness of humanity. Using the deadly sins and a few virtues as a guiding framework, these essays explore lighthearted the boundaries, horizons, and ambiguities of human existence.

  This volume combines perspectives from Biblical studies, church history, systematic theology, and practical theology to address individual challenges and societal discussions. The seven deadly sins provide food for thought on what can go wrong in individual lives and in society. The classic list of pride (superbia), greed (avaritia), envy (invidia), lust (luxuria), gluttony (gula), wrath (ira), and sluggishness (acedia) still affect us. Virtues, on the other hand, are often less actively pursued, yet they inspire us to critically observe our surroundings: love (caritas), justice (iustitia), and fairness (aequitas).

  These insights often draw from the rich history of Nijmegen's Faculty of Theology. Not to imply that its approach is a unique breeding ground for vices, but rather to acknowledge the joyous occasion that spurred this collection. The compilation wraps up with art-historical reflections on the images that eloquently enhance the contributions.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Sterkens C. & Hübenthal C. (eds.) 2023. Zeven hoofdzonden en een paar deugden: Theologische inzichten voor het alledaagse leven. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065
  Sterkens, C. and Hübenthal, C., 2023. Zeven hoofdzonden en een paar deugden: Theologische inzichten voor het alledaagse leven. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065
  Sterkens, Cand C Hübenthal. Zeven Hoofdzonden En Een Paar Deugden: Theologische Inzichten Voor Het Alledaagse Leven. Radboud University Press, 2023. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065
  Sterkens, C., & Hübenthal, C. (2023). Zeven hoofdzonden en een paar deugden: Theologische inzichten voor het alledaagse leven. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065
  Sterkens, Carl, and Christoph Hübenthal. 2023. Zeven Hoofdzonden En Een Paar Deugden: Theologische Inzichten Voor Het Alledaagse Leven. Nijmegen: Radboud University Press. DOI: https://doi.org/10.54195/QCMX7065
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Oct. 16, 2023

  Language

  Dutch; Flemish

  Pages:

  234

  ISBN
  PDF 9789493296138

  DOI
  https://doi.org/10.54195/QCMX7065  comments powered by Disqus